22/12 föddes 5 kattungar, tre honor och 2 hanar. Alla är under utvärdering tsv.