Planerade kullar

Parning 1. I vinter kommer ske mellan Savannah och Galaxy

savannah 11.jpg

Parning 2. Också i vinter i årsskiftet 21/22. Blända och Galaxy

Bl'ända 1.jpg

Parning 3. Också i vinter. Mellan Kim och Galaxy

KIM 35.jpg